Powershell ile Bilgisayarda Yüklü Olan Programların Listesini Almak

Merhaba,

Aşağıdaki powershell komutları ile bilgisayarınızda yüklü olan programların listesini alabilirsiniz.
PS C:\Users\Ugur.Demir> Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* |  Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate |Format-Table -AutoSize

powershelladdremlist

Faydalı olması dileğiyle.

Lync Topology Builder Açılmıyor | There was a Problem validating topology XML..

Lync Server 2013de topologyi açmak isterken aşağıdaki gibi hata alabilirsiniz.

There was a problem validating the topology XML agains the XSD that defines the schema.

lyncerror1 Read the rest of this entry »

Exchange Management Shell Değişken Kavramı

$mailbox=get-mailbox ugur.demir

ugur.demir kullanıcısını mailbox değişkenine atar.

$mailbox

Mailbox değişkeninde olan değeri ekrana yazar.

degiskeneataFaydalı olması dileğiyle.

tat

Mailboxları Gönderim Limitine Göre Powershell Komutu ile Listelemek

Get-Mailbox | Where-Object{$_.MaxSendSize –eq 5mb}
Gönderim limiti 5mb olan userları listeler.

limitlistFaydalı olması dileğiyle.

tat

Mailbox Silmek Powershell Komutu

Remove-Mailbox ugur.demir –Confirm:$false

ugur.demir kullanıcısını siler.

mailboxremoveFaydalı olması dileğiyle.

tat

Mailbox Arşivini Powershell ile Açmak

Enable-Mailbox ugur.demir –Archive

ugur.demir kullanıcısının arşiv özelliğini açar.

archive

Faydalı olması dileğiyle.

tat

Send Connectoru Powershell Komutu ile Enable/Disable Yapmak

Set-SendConnector send –Enabled $false         (Send isimli send connectorü disabled yapar.)

Set-SendConnector send –Enabled $True         (Send isimli send connectorü enabled yapar.)

send connector

Faydalı olması dileğiyle.

tat

Windows 10 Technical Prewiew Kurulum ve Yenilikleri

Windows 10 artık aramızda. 30 Eylül 2014 günü lansmanı ve sunumu yapıldı. Windows10 ile birçok güzellik ve görsellik artık geldi. Yine her cihaza uygunluk ile de gözdoldurdu.

1 Read the rest of this entry »

Kullanıcı Mail Gönderme ve Alma Limitini Powershell ile Ayarlama

Set-Mailbox ugur.demir –MaxSendSize 5mb –MaxReceiveSize 5mb
ugur.demir kullanıcısının mail gönderme ve alma limitini 5mb olarak sınırlar.

maxreceive

 

 

Faydalı olması dileğiyle.

tat

 

 

Kullanıcı Mailbox Kotasını Powershell ile Görme

Get-Mailbox –identity ugur.demir
Get-Mailbox ugur.demir
İki komutta ilgili kullanıcının alias,serveradı, mail gönderme kotası gibi detaylarını verir.

userozellıkFaydalı olması dileğiyle.

tat

Cozumpark Bilisim Portali