Lync Server 2013 Monitoring ve Archive Rolünün Aynı Server Üzerine Kurulması | OCS IM Archive Viewer ile Rapor Almak

Lync Server 2013 kurulumundan sonra, monitoring ve arşiv rolleri aynı sunucuya kurulabilmektedir. Eğer sizde benim gibi, tek sunucu üzerine Lync Server 2013 kurup, monitoring ve arşiv rolünüde bunun üzerine kurmak istiyorsanız yazımı takip ediniz. :)

Unutulmamalıdır ki, bu rollerin her biri birer Sql Server’a daha doğrusu Sql Server instance name’e ihtiyaç duymaktadır.

Ortamımda Windows Server 2012R2, Lync Server 2013 ve Sql Server 2012 SP1 bulunmaktadır.

Şimdi işlemleri adım adım görelim.

Öncelikle archiving için CHAT instance name’ini tanımlayalım. Sql Server 2012SP1 dvdsini takıp setup.exe’yi çalıştırıyoruz.

Read the rest of this entry »

Certification Authority Serverı Başka Bir Sunucuya Taşımak

Certification authority bir çok sistemde kullanılmaktadır. Bu nedenle önemli bir konudur. Bu makalede, Windows Server 2012R2 sunucusunda bulunan bir CA’yı farklı bir Windows Server 2012R2 sunucusuna aktarmak için olan adımları göstermeye çalışacağım.

Öcenlikle sistemde bulunan certification authorityi görelim.

camigration Read the rest of this entry »

Microsoft Turkish Avengers Team (TAT) Kasım 2014 Semineri

29 Kasım 2014 Cumartesi Saat 11:00’de başlayıp, tüm gün sürecek etkinliğimize hepiniz davetlisiniz.

Tarih : 29 Kasım Cumartesi

Saat : 11:00

Katılım Linki : https://www.livemeeting.com/cc/mvp/join?id=WIKININJAS&role=attend&pw=WIKININJAS

TATWebinarKasim2014Bekliyoruz. :)
tat

Powershell ile Bilgisayarda Yüklü Olan Programların Listesini Almak

Merhaba,

Aşağıdaki powershell komutları ile bilgisayarınızda yüklü olan programların listesini alabilirsiniz.
PS C:\Users\Ugur.Demir> Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* |  Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate |Format-Table -AutoSize

powershelladdremlist

Faydalı olması dileğiyle.

Lync Topology Builder Açılmıyor | There was a Problem validating topology XML..

Lync Server 2013de topologyi açmak isterken aşağıdaki gibi hata alabilirsiniz.

There was a problem validating the topology XML agains the XSD that defines the schema.

lyncerror1 Read the rest of this entry »

Exchange Management Shell Değişken Kavramı

$mailbox=get-mailbox ugur.demir

ugur.demir kullanıcısını mailbox değişkenine atar.

$mailbox

Mailbox değişkeninde olan değeri ekrana yazar.

degiskeneataFaydalı olması dileğiyle.

Mailboxları Gönderim Limitine Göre Powershell Komutu ile Listelemek

Get-Mailbox | Where-Object{$_.MaxSendSize –eq 5mb}
Gönderim limiti 5mb olan userları listeler.

limitlistFaydalı olması dileğiyle.

Mailbox Silmek Powershell Komutu

Remove-Mailbox ugur.demir –Confirm:$false

ugur.demir kullanıcısını siler.

mailboxremoveFaydalı olması dileğiyle.

Mailbox Arşivini Powershell ile Açmak

Enable-Mailbox ugur.demir –Archive

ugur.demir kullanıcısının arşiv özelliğini açar.

archive

Faydalı olması dileğiyle.

 

Send Connectoru Powershell Komutu ile Enable/Disable Yapmak

Set-SendConnector send –Enabled $false         (Send isimli send connectorü disabled yapar.)

Set-SendConnector send –Enabled $True         (Send isimli send connectorü enabled yapar.)

send connector

Faydalı olması dileğiyle.

 

Cozumpark Bilisim Portali