Powershell Komutu ile Uzaktaki Bilgisayarın Driverlarını Görme

Enter-PSSession –ComputerName computername
Get-WmiObject Win32_PnPSignedDriver| select devicename, driverversion

Sccm – Deployment Status Unknown Çözümü

Eğer deploy ettiğiniz bir uygulama deployment statuste unknown bölümünde görünüyorsa, yapmanız gerekenler şunlardır.

Çözüm 1:

1

Önce devices kısmından clientı bulun ve psexec ile gpupdate/force komutunu çalıştırın. Ardından Software Updates Deployment Evalution Cycle ve Software Updates Scan Cycyle çalıştırın.

2

gpupdate/force yapın ve 5 dkka kadar bekleyin.

3

Ardından run summarization yapın. Sorunun giderildiğini göreceksiniz.

Çözüm 2:

Eğer WUAHandler.logda 0x8007000e Not enough storage is available to complete this operation şeklinde hata varsa,

Yapmanız gereken aşağıdaki fixi kurmanızdır. Bu fix olmadığında tarama işlemi yapamıyordur. Bu fixide yüklemek gerekmektedir.

5

Fixi yükleyip sccm policy aldırdıktan sonra, WUAHandler.log’ u tekrar bakın, bu hatanın gittiğini tarama işleminin yapıldığını göreceksiniz. Ayrıca Sccm dashboardda da görünecektir.

Sccm – İmaj içersinde Sccm 2012 Ajanı Koymak

Komut satırından >ccmsetup.exe çalıştırarak sccm 2012 client kurunuz.

 1. Kurulum bittikten sonra ccmexec (Sccm Client Agent servisi) servisini durdurunuz
 2. Local Computer  Certificate store’dan SMS sertifikalarını siliniz.

clip_image002

 1. Eğer mevcut ise;  %SystemRoot%\SmsCfg.ini dosyasını siliniz.
 2. Imajı alınız. Eğer imaj alınmadan önce referans pc restart edilirse yukarıdaki adımların tekrar alınması gerekmektedir.

Faydalı olması dileğiyle

Sccm – Clienta Gönderilen Paketleri Client BITS Jobunda Görmek

 • Windows powershell run as administrator ile açılır.
 • Bitsadmin /list /allusers komutu uygulanarak job listesi görüntülenebilir.

Sccm – Sccm2012R2 Program Deploy Timeout Sorunu Çözümü

 • Clientlara windows7Sp1 geçerken, bir Sp1 yükleme sorunu yaşarsanız, KB2749655 numaralı hotfixi yüklemelisiniz.Bu hotfixi yükledikten sonra Windows7 üzerine SP1i yükleyebilirsiniz.Bu nedenle Windows7ye Sp1 geçmeden önce bu hotfixi yükleyiniz.
 • Ayrıca bu işlemlerden sonra Windows7Sp1li bir makinaya Sccm2012R2’den yüklü bir deploy yaparken timeout sorunu yaşayabilirsiniz. (Örneğin 300mblık bir dosyayı defaullta olan 10saat içinde sccm deploy eder ve clienta yüklemezse(!), timeout sorununa düşmektedir(!). Bu bits tarafındaki performans sorunundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle buradaki BITS tarafında oluşan performans sorununu düzeltmek adına, KB273072 numaralı

hotfixi yüklemelisiniz. Akabinde timeout sorununun düzeldiğini göreceksiniz. J Bu Microsoft tarafında Sccm2012R2 tarafında bir bug olarak kabul edilmektedir.

 • Ek olarak, RSS(Receive-Side Scaling State) icin MP’lerde de enable edilmedir. Genel olarak paketin CPU’ya dagilim acisindan Microsoft tarafından tavsiye edilmektedir. ( Biz sccm site server, Management Pointler ve Dpler için açtık, zaten defaultta açık gelmektedir. )

Sccm – Deployment Status Unknown Çözümü

Eğer deploy ettiğiniz bir uygulama deployment statuste unknown bölümünde görünüyorsa, yapmanız gerekenler şunlardır.

Çözüm 1:

1

Önce devices kısmından clientı bulun ve psexec ile gpupdate/force komutunu çalıştırın. Ardından Software Updates Deployment Evalution Cycle ve Software Updates Scan Cycyle çalıştırın.

2

gpupdate/force yapın ve 5 dkka kadar bekleyin.

3

Ardından run summarization yapın. Sorunun giderildiğini göreceksiniz.

Çözüm 2:

Eğer WUAHandler.logda 0x8007000e Not enough storage is available to complete this operation şeklinde hata varsa,

Yapmanız gereken aşağıdaki fixi kurmanızdır. Bu fix olmadığında tarama işlemi yapamıyordur. Bu fixide yüklemek gerekmektedir.

5

Fixi yükleyip sccm policy aldırdıktan sonra, WUAHandler.log’ u tekrar bakın, bu hatanın gittiğini tarama işleminin yapıldığını göreceksiniz. Ayrıca Sccm dashboardda da görünecektir.

Sccm – Site Code’u Powershell ile Değiştirmek

UGUR olan site kodu DEMIR olarak powershell ile değiştirmek:

$([WmiClass]\\IN01\ROOT\ccm:SMS_Client).setAssignedSite(“DEMIR”) 

$([WmiClass]\\IN01\ROOT\ccm:SMS_Client).getassignedsite() | Select sSiteCode

Sccm – Client Agent Repair/ Rebuild İşlemi

Merhaba

 • Smstoolkit2003 indir.
 • Bunun içindeki ccmclean.exe bul. Bunu çalıştır
 • Cmd komut satırını aç.  Ccmclean /client /removehistory    komutunu çalıştır, bitince.
 • Mmc / Certificates…  Local Computer /Certificate /SMS altındaki sertifikaları sil.
 • C:\Windows\ SMSCFG.ini dosyasını sil.

Faydalı olması dileğiyle.

Sccm – Installing and Configuring Reporting Services Point

http://www.systemcenterdudes.com/install-sccm-2012-reporting-services-point/

http://prajwaldesai.com/deploying-sccm-2012-part-12-installing-and-configuring-reporting-services-point/

http://blogs.technet.com/b/configurationmgr/archive/2014/07/23/a-step-by-step-example-of-configuring-a-reporting-services-point-for-https-in-system-center-2012-configuration-manager.aspx

http://blog.coretech.dk/kea/migrate-reports-from-sccm-2007-to-sccm-2012-sp1/

Sccm – Powershell İle Sccm Yönetimi

 

New_installed_servers isimli collection oluşturup içine ugurserver makinesini otomatik atar.

Add-CMDeviceCollectionDirectMembershipRule -CollectionName New_installed_servers -ResourceId $(get-cmdevice -Name ugurserver).ResourceID

Remove-CMDeviceCollectionDirectMembershipRule -CollectionName New_installed_servers -ResourceId $(get-cmdevice -Name INTOR).ResourceID -force

Invoke-Command -ComputerName ugurserver -ScriptBlock {Invoke-WmiMethod -Namespace “Root\CCM” -Class SMS_Client -Name TriggerSchedule -ArgumentList “{00000000-0000-0000-0000-000000000021}”}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Get-ChildItem “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations”

 

Kaynak: http://blogs.technet.com/b/neilp/archive/2013/01/07/running-2012-configuration-manager-sp1-powershell-cmdlets-from-an-orchestrator-run-net-script-activity.aspx

 

Cozumpark Bilisim Portali